RODO

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w FORTUNATO S.A.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Fortunato S.A. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

  •          Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  •          Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)

 

W Fortunato S.A. przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach wielu realizowanych przez nas czynności przetwarzania.  Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych osób należących do poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarzamy zostały przedstawione na niżej przedstawionych stronach:

  1. Przetwarzanie danych osobowych dłużników
  2. Przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli dłużników
  3. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy
  4. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów Fortunato S.A. będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

W przypadku osób fizycznych będących przedstawicielami naszych kontrahentów przetwarzamy ich dane osobowe jako Podmiot Przetwarzający, któremu dane te zostały przekazane przez Administratora tych danych, którym jest nasz Kontrahent. Wszelkie zapytania w tej sprawie prosimy kierować do rzeczywistych Administratorów tych danych osobowych.

  1. Przetwarzanie danych osobowych osób przedkładających do nas skargi lub żądania dotyczące przetwarzania przez nas ich danych osobowych

 

W przypadku uwag lub wątpliwości prosimy o kontakt. W przypadku woli skorzystania z praw proszę o ich przekazanie do naszego Inspektora Danych Osobowych, drogą e‑mailową na adres: iod@fortunato.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Fortunato S.A., ul. Tęczowa 29, 53-601 Wrocław z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Copyright Fortunato S.A. © 2016
Projekt i realizacja: