Dane adresowe


Fortunato S.A
ul. Tęczowa 29
53-601 Wrocław


Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000391134,
NIP: 5272557564, Regon: 141165795
Wysokość Kapitału Zakładowego: 3 380 000.00 zł

Copyright Fortunato S.A. © 2016
Projekt i realizacja: