Profil działalności

Fortunato S.A. jest ekspertem w branży zarządzania wierzytelnościami trudnymi, sukcesywnie powiększając swój udział w rynku.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest nabywanie wierzytelności na własny rachunek, jednak rozwinięta struktura operacyjna firmy pozwala również świadczyć usługi windykacyjne na zlecenie.

Nadrzędną wartość stanowi dla nas dbanie o wizerunek rynkowy Partnerów Biznesowych, co w połączeniu z wysoką skutecznością działań windykacyjnych zapewnia minimalizację ryzyka związanego z płynnością finansową naszych Klientów (Kontrahentów).

Swoją działalność prowadzimy w oparciu o najwyższe standardy z wykorzystaniem nowoczesnych technik oraz narzędzi windykacyjnych.

Jakość oraz skuteczność działań zawdzięczamy wykwalifikowanemu personelowi oraz kadrze menadżerskiej, która posiada szerokie doświadczenie zebrane nie tylko na rynku windykacyjnym, lecz także w bankowości i ubezpieczeniach, dbając o najwyższe standardy obsługi Wierzycieli jak i osób zadłużonych.

Wszystkie podejmowane przez nas w trakcie procesu windykacji czynności są zgodne z przepisami prawa oraz przyjętymi i stosowanymi przez nas Zasadami Dobrych Praktyk. Potwierdzają to m.in. certyfikat ISO/IEC 27001:2013 oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. 

 

 

Copyright Fortunato S.A. © 2016
Projekt i realizacja: