Profil działalności

Fortunato S.A. jest ekspertem w branży zarządzania wierzytelnościami trudnymi, sukcesywnie powiększając swój udział w rynku.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest nabywanie wierzytelności na własny rachunek, jednak rozwinięta struktura operacyjna firmy pozwala również świadczyć usługi windykacyjne na zlecenie.

Nadrzędną wartość stanowi dla nas dbanie o wizerunek rynkowy Partnerów Biznesowych, co w połączeniu z wysoką skutecznością działań windykacyjnych zapewnia minimalizację ryzyka związanego z płynnością finansową naszych Klientów (Kontrahentów).

Swoją działalność prowadzimy w oparciu o najwyższe standardy z wykorzystaniem nowoczesnych technik oraz narzędzi windykacyjnych.

Jakość oraz skuteczność działań zawdzięczamy wykwalifikowanemu personelowi oraz kadrze menadżerskiej, która posiada szerokie doświadczenie zebrane nie tylko na rynku windykacyjnym, lecz także w bankowości i ubezpieczeniach, dbając o najwyższe standardy obsługi Wierzycieli jak i osób zadłużonych.

Wszystkie podejmowane przez nas w trakcie procesu windykacji czynności są zgodne z przepisami prawa oraz Zasadami Dobrych Praktyk. Potwierdzają to m.in. certyfikat ISO/IEC 27001:2013 oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. Zasady Dobrych Praktyk, to dokument, który stanowi zbiór zasad postępowania, przyjetych do stosowania przez przedsiebiorstwa działajace na rynku finansowym bedące Członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Firma Fortunato jest od 2012 roku członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, która współtworzy wizerunek uczestniczących w nim firm, jako instytucji zaufania publicznego w sektorze finansowym w Polsce.Więcej informacji: www.kpf.pl.


Zasady Dobrych Praktyk


Copyright Fortunato S.A. © 2016
Projekt i realizacja: