Windykacja sądowa i egzekucyjna

W przypadku braku możliwości odzyskania wierzytelności w wyniku prowadzonego postępowania polubownego, oferujemy kompleksową obsługę spraw na etapie sądowo – egzekucyjnym. Zapewniamy reprezentację profesjonalnego pełnomocnika procesowego  w toku prowadzonych postępowań. Bierzemy aktywny udział w całym procesie prowadzonej egzekucji sądowej, w tym egzekucji z nieruchomości,  oraz nadzorujemy podejmowane przez Komornika Sądowego czynności. Nasze działania zmierzają do  jak najszybszego odzyskania przysługujących naszym Klientom wierzytelności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podejmowane działania zależą od etapu przekazywanych do obsługi spraw i mogą obejmować: 

  • skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego oraz tytułu wykonawczego, również w trybie EPU;
  • przygotowywanie pism procesowych w toku całego postępowania sądowo-egzekucyjnego;
  • wszczęcie postępowania zabezpieczającego oraz egzekucyjnego; nadzorowanie postępowania egzekucyjnego do czasu skutecznego odzyskania wierzytelności;
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami na każdym etapie prowadzonego postępowania;
  • w celu zabezpieczenia  dochodzonych wierzytelności, podejmujemy działania zmierzające do ustanowienia wpisów hipoteki przymusowej na rzecz naszych Klientów;
  • sądowe wyjawienia majątku w toku, którego dłużnik zostaje zobowiązany do stawiennictwa przed sądem, celem złożenia wykazu posiadanego przez siebie majątku;

 

 
Copyright Fortunato S.A. © 2016
Projekt i realizacja: