Monitoring należności – dyscyplina partnerów biznesowych do regulowania należności w terminie

Część firm notorycznie przekracza terminy płatności, lecz mimo to nie zamierzamy rezygnować ze współpracy z nimi. W ograniczeniu przeterminowanych należności pomoże Państwu skorzystanie z usługi monitoringu, prowadzonej przez profesjonalną firmę.

Fortunato S.A. dbając o zachowanie jak najlepszych relacji z trudnymi kontrahentami pomoże zastosować skuteczny monitoring płatności prowadzący do terminowych spłat.

Oferujemy działania, które mają na celu bieżącą kontrolę regulowania należności od momentu ich powstania (tj. od chwili wystawienia faktury).

W ramach współpracy w zależności od ustaleń, nasze działania sprowadzają się do kontaktu telefonicznego oraz elektronicznego z Państwa Kontrahentem. Ponadto swoje działania wspieramy pieczęcią prewencyjną, która ma na celu informowanie klienta o prowadzonym monitoringu oraz o konieczności uregulowania zobowiązania.

Wynagrodzenie dla Fortunato uzależnione jest od charakteru zlecenia, liczby spraw oraz ilości ustalonych do wykonania działań.

Copyright Fortunato S.A. © 2016
Projekt i realizacja: